www.ivesep.spb.ru/232474744-mgnitnoe-pole-fizik.html

Магнитное поле Физикаec273dbe

 Айнур Валиев
Магнитное поле Физика
Помогите решить те кто шарит за физику решить лаборантОтветы:

Мудрый Манул
почитайте https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/elektromagnitnye-yavleniya/napravlenie-toka-i-napravlenie-liniy-ego-magnitnogo-polya-2